Nội dung chính

Điều khoản sử dụng

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE LANCÔME

Chào mừng Quý khách đến với Website chuyên dùng của thương hiệu Lancôme (sau đây gọi là “Website“).

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng điều chỉnh việc sử dụng Website này (sau đây gọi là “Điều Khoản Sử Dụng”). Bằng việc sử dụng Website này, Quý khách đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này mà không có bất kỳ bảo lưu nào.

Đối với bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc Quý khách sử dụng Website này, Quý khách đều có thể liên lạc với Chúng Tôi theo địa chỉ liên lạc sau: Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam, Bộ phận Chăm sóc & Tư vấn Khách hàng, tầng 10, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng và 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

THÔNG BÁO PHÁP LÝ

URL của Website: www.lancome.vn

Liên lạc: E-mail: [email protected] – Điện thoại: + 84 1800 545463

Giám Đốc Xuất Bản: RACHOW BENJAMIN

Đơn Vị Đăng Tải: CÔNG TY TNHH L’OREAL VIỆT NAM, một công ty trách nhiệm hữu hạn có mã số doanh nghiệp là 0102289856, trụ sở đăng ký tại tầng 10, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng và 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, hành động nhân danh và thay mặt cho thương hiệu Lancôme của mình (sau đây gọi là “Đơn Vị Đăng Tải” hay “Chúng Tôi“).

Đơn Vị Chủ Quản: CÔNG TY CỔ PHẦN ID COMMUNICATION GROUP, có mã số doanh nghiệp là 0314295442, có trụ sở đăng ký tại 178B Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 3997 7096

 1. TRUY CẬP VÀO WEBSITE

Quý khách có thể tự do sử dụng Website mà không phải đăng nhập hoặc tạo tài khoản.

Để truy cập Website và/hoặc một số mục của Website có thể cần phải sử dụng các mã PIN. Trong trường hợp này, tùy Quý khách quyết định liệu có nên thực hiện các hành động cần thiết để bảo mật các mã này. Quý khách có thể thay đổi các mã này vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, số lần truy cập vào Website và/hoặc một số mục của Website có thể bị giới hạn nhằm tránh khả năng các mã này bị sử dụng gian lận. Vui lòng thông báo cho Chúng Tôi biết về bất kỳ việc sử dụng gian lận nào mà Quý khách có thể biết. Trong trường hợp vi phạm bất kỳ quy tắc nào trong Điều Khoản Sử Dụng này, Chúng Tôi bảo lưu quyền tạm ngừng truy cập của Quý khách.

Các khoản phí bổ sung để truy cập và sử dụng Internet do Quý khách chi trả.

 1. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Quyền sở hữu trí tuệ

Việc xây dựng Website này cần các khoản đầu tư lớn. Website và mỗi thành phần cấu tạo (ví dụ các thương hiệu, hình ảnh, nội dung bằng chữ, video, v.v.) được bảo hộ về quyền sở hữu trí tuệ.  Không cho phép sử dụng, sao chép hay đại diện Website (cho dù là toàn bộ hay chỉ một phần) trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm cả nhưng không giới hạn các mục đích thương mại.

Chúng tôi có thể cung cấp cho Quý khách thông qua Website này các nội dung mà Quý khách được phép tải xuống (sau đây gọi là “Nội Dung Có Thể Tải Xuống“). Chúng tôi trao miễn phí cho Quý khách quyền mang tính không độc quyền và không thể chuyển nhượng để sử dụng Nội Dung Có Thể Tải Xuống, trên cơ sở chỉ để sử dụng cá nhân và cho riêng Quý khách, và trong thời hạn quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ hợp pháp như được quy định theo pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật của quốc gia khác và các điều ước quốc tế. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đại diện, sửa đổi hay phân phối Website. Thông qua việc tải hoặc sử dụng Nội Dung Có Thể Tải Xuống, Quý khách đồng ý sử dụng Nội Dung Có Thể Tải Xuống phù hợp với Điều Khoản Sử Dụng này.

Trong trường hợp Chúng Tôi cho phép Quý khách chỉnh sửa hình ảnh trên Website (đặc biệt để dùng thử mỹ phẩm trực tuyến), qua đây Quý khách thừa nhận và đồng ý sẽ chỉ sử dụng Website cho mục đích cá nhân của mình trên cơ sở phù hợp với mục đích sử dụng dự kiến của Website.  Quý khách sẽ không được phép sử dụng Website này theo cách có thể gây tổn hại đến danh dự, danh tiếng hay các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào như được quy định dưới đây.

Quyền của các bên thứ ba

Qua đây Chúng Tôi lưu ý rằng Quý khách cần bảo đảm được sự cho phép và có các quyền cần thiết từ bất kỳ người có quyền liên quan nào đối với bất kỳ nội dung nào Quý khách có thể muốn công bố thông qua Website, bao gồm bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc các quyền bảo hộ về văn học, nghệ thuật và/hoặc quyền sở hữu công nghiệp, và quyền công bố công khai (kể cả quyền đối với hình ảnh của một người), để cho phép Quý khách sử dụng các nội dung đó mà không có bất kỳ trở ngại nào.  Ví dụ, Quý khách phải bảo đảm các quyền đi kèm theo và đối với bất kỳ nội dung nào (đặc biệt là ảnh) thể hiện các công trình kiến trúc hiện tại, thiết kế quảng cáo hoặc thiết kế trang phục có thể xuất hiện (từ viết tắt, logo, v.v…).

Nội Dung Người Sử Dụng

Trên Website này, Chúng Tôi có thể cung cấp không gian dành riêng cho nội dung của người sử dụng, ví dụ như nội dung bằng chữ, ảnh, video, ý kiến, v.v… (sau đây gọi là “Nội Dung Người Sử Dụng“).

Bằng cách đăng tải Nội Dung Người Sử Dụng qua Website, Quý khách đã trao cho Chúng Tôi quyền được sao chép, hiển thị, sử dụng, sao, sửa đổi, chỉnh sửa, hiệu đính, phân phối, dịch, tạo sản phẩm phái sinh, đưa vào các sản phẩm khác, phân phối Nội Dung Người Sử Dụng đó (cho dù là toàn bộ hay chỉ một phần) trên cơ sở miễn phí bản quyền, không hủy ngang, không độc quyền, trên toàn cầu và trong thời hạn quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ hợp pháp như được quy định theo pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật của quốc gia khác và các điều ước quốc tế (bao gồm cả bất kỳ quy định bổ sung hay sửa đổi nào sau này).

Việc sử dụng như nói trên được phép thực hiện cho mọi mục đích trao đổi trong nội bộ hoặc bên ngoài công ty, trao đổi thông tin về công ty hay thông tin về tài chính, quảng cáo, và cho mọi quan hệ công chúng, các mục đích phản ánh quá trình hoặc lưu trữ, của Tập đoàn L’ORÉAL hoặc các công ty liên kết của Tập đoàn, các sản phẩm và/hoặc thương hiệu của Tập đoàn L’ORÉAL, đặc biệt là trên các phương tiện truyền thông sau:

 • Đăng tải dưới mọi định dạng, với số lượng không giới hạn,
 • Báo in, số lượng xuất bản không giới hạn,
 • Xuất bản, số lượng ấn phẩm không giới hạn, đặc biệt ấn phẩm phục vụ các mục đích như liên lạc nội bộ, bao gồm cả đội ngũ bán hàng và hệ thống phân phối (nhà bán buôn, bán lẻ, đại lý, v.v…), sự kiện, tờ rơi cho các hội thảo, triển lãm thương mại, gian hàng, …; liên lạc giữa các doanh nghiệp, trên báo chuyên ngành, với lượng ấn phẩm và/hoặc số lượng không giới hạn;
 • Đăng tải điện tử, IT, kỹ thuật số, đa phương tiện, Internet và Intranet, thông qua bất kỳ website nào (bất kể website và/hoặc phương tiện nào, bao gồm cả các mạng xã hội như Facebook, Twitter, YouTube hay Dailymotion), với số lần chèn (insert) và số lần phát không giới hạn,
 • Thông qua bất kỳ phương tiện quảng cáo nào (bao gồm cả hình thức quảng cáo tại các điểm bán lẻ và trên các sản phẩm thương hiệu của Tập đoàn L’ORÉAL (sau đây gọi là “Truyền Thông”).

Qua đây Chúng Tôi thông báo với Quý khách rằng các mạng xã hội nói trên thuộc sở hữu của các bên thứ ba, và do đó, việc lưu hành và sử dụng Nội Dung Người Sử Dụng thông qua các mạng xã hội nói trên sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản sử dụng của các bên thứ ba đó. Do vậy, Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc Chúng Tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng các nội dung này phù hợp với các điều khoản sử dụng do các mạng xã hội quy định, bao gồm cả nhưng không giới hạn phạm vi và thời gian được cấp quyền sử dụng, và việc xóa Nội Dung.  Quý khách phải chịu trách nhiệm xử lý bất kỳ khiếu kiện nào của bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng Nội Dung phù hợp với các điều khoản sử dụng do các mạng xã hội đó quy định.

Ngoài ra, Chúng Tôi qua đây xin nhắc Quý khách rằng mọi Nội Dung đều có thể được tham chiếu trong bất kỳ công cụ tìm tiếm nào; do vậy, những người không truy cập Website này vẫn có thể xem thấy Nội Dung.

Việc cho phép này giúp Chúng Tôi có thể điều chỉnh Nội Dung của Quý khách so với Nội Dung ban đầu và/hoặc có thể làm rõ những Nội Dung Người Sử Dụng mà Chúng Tôi có thể cho là hữu ích, với điều kiện là Nội Dung Người Sử Dụng đó sẽ không thay đổi hình ảnh hoặc từ ngữ của Quý khách.

Hơn nữa, việc sử dụng Nội Dung Người Sử Dụng có thể đi kèm với các thông tin nặc danh như thành phố, quốc gia hoặc tuổi của Quý khách, và/hoặc, nếu Quý khách cho phép một cách rõ ràng, các thông tin cho phép tiết lộ danh tính của Quý khách như tên hoặc bí danh của Quý khách.

Bất kỳ Nội Dung Người Sử Dụng nào mà Quý khách công bố thông qua Website này sẽ được Quý khách lựa chọn và hoàn toàn thuộc trách nhiệm của Quý khách.  Tuy nhiên, Chúng Tôi muốn nhắc Quý khách rằng Nội Dung Người Sử Dụng không được trái với các quy định pháp luật áp dụng hoặc các tiêu chuẩn đạo đức được chấp nhận, hoặc các nguyên tắc được quy định trong văn bản này.  Về vấn đề này, Chúng Tôi bảo lưu quyền xóa vào bất kỳ thời điểm nào bất kỳ Nội Dung Người Sử Dụng nào không tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm cả Quy Tắc Ứng Xử.

Bên cạnh đó, nếu Quý khách truy cập Nội Dung Người Sử Dụng do một người sử dụng khác tạo ra, thì Quý khách sẽ phải tuân thủ các quyền của người sử dụng đó và đặc biệt, Quý khách sẽ không được sao chép hay phổ biến Nội Dung đó thông qua các phương tiện truyền thông khác mà không đươc người sử dụng đó đồng ý trước.

 1. QUY TẮC ỨNG XỬ

Chúng Tôi ủng hộ các giá trị về tôn trọng và bao dung đối với người khác.

Vì lý do này, khi sử dụng Website này, Quý khách đồng ý sẽ không:

 • Đưa ra bất kỳ bình luận phân biệt chủng tộc, bạo lực, bài ngoại, ác ý, thô lỗ, tục tĩu/khiêu dâm hoặc bất hợp pháp nào;
 • Phổ biến bất kỳ nội dung nào có thể có hại, nói xấu, không thuộc thẩm quyền, ác ý hay vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai nào, kích động bạo lực, gây thù ghét chủng tộc hay dân tộc, hoặc được cho là hoàn toàn khiếm nhã hoặc xúi giục phạm tội hay xúi giục vi phạm;
 • Sử dụng Website cho các mục đích chính trị, tuyên truyền hoặc vận động cải đạo;
 • Công bố bất kỳ nội dung nào nhằm quảng cáo hay quảng bá bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào cạnh tranh với (các) thương hiệu được hiển thị trên Website;
 • Làm cho Website chệch khỏi mục đích dự định của Website, bao gồm cả việc sử dụng Website như một dịch vụ hẹn hò;
 • Phổ biến bất kỳ thông tin nào mà có thể trực tiếp hay gián tiếp cho phép việc xác định danh tính trên danh nghĩa và cụ thể đối với một cá nhân mà không có sự đồng ý trước một cách rõ ràng, ví dụ như họ, địa chỉ thư tín, địa chỉ email, số điện thoại của họ;
 • Phổ biến bất kỳ thông tin hay nội dung nào có thể gây ảnh hưởng tiêu cực cho trẻ em;
 • Hăm dọa hoặc quấy rối người khác;
 • Thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả các hành vi có thể vi phạm các quyền của bất kỳ người nào đi kèm theo hoặc đối với bất kỳ phần mềm, nhãn hiệu thương mại, ảnh chụp, hình ảnh, nội dung bằng chữ, video, v.v. nào;
 • Phổ biến nội dung (bao gồm cả ảnh chụp và video) mô tả trẻ vị thành niên.

Nếu Quý khách biết được bất kỳ Nội Dung Người Sử Dụng nào có thể tha thứ/bỏ qua các tội chống lại loài người, kích động hận thù chủng tộc và/hoặc xúi giục bạo lực, hoặc liên quan đến ấu dâm, Quý khách phải ngay lập tức thông báo cho Chúng Tôi theo địa chỉ email: [email protected], hoặc gửi thư chi tiết đến địa chỉ: Bộ phận Chăm sóc & Tư vấn Khách hàng, tầng 10, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng và 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, trong email/thư đó nêu rõ ngày Quý khách phát hiện nội dung nói trên, danh tính của Quý khách, URL, mô tả nội dung được cho là vi phạm và mã người sử dụng (user ID) của tác giả thông tin nói trên.

Nếu Quý khách cho rằng bất kỳ Nội Dung Người Sử Dụng nào vi phạm các nguyên tắc nêu trên, vi phạm các quyền của mình hoặc các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào (ví dụ: việc xâm phạm, lăng mạ/sỉ nhục, vi phạm quyền riêng tư), Quý khách có thể gửi thông báo đến địa chỉ email: [email protected], hoặc gửi thư chi tiết đến địa chỉ: Bộ phận Chăm sóc & Tư vấn Khách hàng, tầng 10, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng và 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, trong email/thư đó nêu rõ ngày Quý khách phát hiện nội dung nói trên, danh tính của Quý khách, URL, mô tả nội dung được thông báo và mã người sử dụng (user ID) của tác giả thông tin nói trên.

Để bảo đảm tính bảo mật trong môi trường kỹ thuật số, một thông báo như vậy phải có những nội dung sau:

 • Ngày thông báo;
 • Nếu người gửi là cá nhân: họ, tên và tên đệm, nghề nghiệp, địa chỉ, quốc tịch, ngày sinh, và nơi sinh;
 • Tên và địa chỉ người nhận hoặc, nếu là pháp nhân, tên doanh nghiệp và địa chỉ đăng ký;
 • Mô tả và địa điểm cụ thể nơi có các sự việc được thông báo (ví dụ: đường dẫn URL tới nội dung được thông báo);
 • Lý do tại sao nội dung đó cần được gỡ bỏ, kể cả trích dẫn quy định pháp luật và giải thích (chứng minh) liên quan đến các sự việc đó;
 • Bản sao bất kỳ thư từ liên lạc nào gửi tới tác giả hoặc người đăng tải của thông tin hoặc hành vi được thông báo để yêu cầu họ chấm dứt, gỡ bỏ hay thay đổi, hoặc chứng minh rằng không thể liên lạc được với tác giả hoặc người đăng tải đó.

Bất kỳ thông báo không hoàn chỉnh nào đều không được xem xét.

 1. THÔNG TIN CÓ TRÊN WEBSITE

Quy định chung

Chúng tôi qua đây lưu ý với Quý khách rằng thông tin có trên Website này có thể bị thiếu sót hoặc chưa chính xác, đặc biệt vì lý do từ phía các bên thứ ba.  Chúng tôi qua đây cam kết gỡ bỏ các thông tin chưa chính xác hoặc cam kết hoàn thiện các thông tin bị thiếu sót như vậy trên Website trong thời gian sớm nhất có thể.

Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ được giới thiệu tới Quý khách trên Website này không phải để chào bán mà là để giới thiệu chung về các chủng loại sản phẩm và dịch vụ mà Chúng Tôi phân phối tại quốc gia nơi Website này hoạt động.

Tư vấn và các công cụ chẩn đoán

Nội dung tư vấn trên Website này và/hoặc các công cụ chẩn đoán có thể có sẵn đều đơn thuần là những giả định để lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia mỹ phẩm.

Thông tin do chuyên gia đưa ra chỉ mang tính chỉ dẫn, và trong mọi trường hợp, sẽ không thay thế các chẩn đoán y tế hoặc tư vấn lâm sàng, và cũng không thay thế các phương pháp điều trị y tế.

Do vậy, Chúng Tôi không thể bảo đảm Quý khách hoàn toàn thỏa mãn với nội dung tư vấn khi sử dụng các công cụ đó, và Chúng Tôi cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc Quý khách có thể tận dụng các công cụ đó.

Để biết thêm thông tin hoặc trong trường hợp nghi ngờ, Chúng Tôi khuyến nghị Quý khách nên tham vấn với bác sỹ.

Đường dẫn siêu liên kết

Những đường dẫn siêu liên kết trên Website có thể dẫn Quý khách đến các website của các bên thứ ba và Chúng Tôi không thể kiểm soát được nội dung của các website này.  Do vậy, khi các đường dẫn siêu liên kết đó được hiển thị trên Website này chỉ nhằm mục đích duy nhất là nâng cao mức độ tiện lợi khi sử dụng Internet cho Quý khách, thì việc tra cứu bất kỳ website của các bên thứ ba nào sẽ là do chính Quý khách quyết định và tự chịu trách nhiệm.

5. DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng Tôi có thể thu thập các dữ liệu cá nhân liên quan đến Quý khách, đặc biệt khi Quý khách: (i) đăng ký một dịch vụ; (ii) tải Nội Dung Có Thể Tải Xuống; (iii) đăng nhập; (iv) đăng ký tham gia một trò chơi/cuộc thi; (v) gửi email đến Chúng Tôi; (v) trả lời phiếu điều tra hoặc nghiên cứu.

Dữ liệu cá nhân của Quý khách sẽ được L’Oreal Việt Nam ghi nhận vào một tệp IT để thực hiện các mục đích khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn để thực hiện hợp đồng giữa Chúng Tôi với Quý khách (ví dụ như giao sản phẩm Quý khách đã mua trên các website/ứng dụng), cung cấp dịch vụ mà Quý khách yêu cầu (ví dụ như cung cấp các bản tin), hoặc nhằm đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam.

Các dữ liệu này sẽ được giữ trong khoảng thời gian cần thiết để phục vụ mục đích mà chúng tôi nắm giữ thông tin cá nhân của Quý khách, để đáp ứng nhu cầu của Quý khách, hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, và có mục đích phục vụ cho L’Oreal Việt Nam và các công ty liên kết của L’Oreal Việt Nam, đại lý/đại diện và bên cung cấp dịch vụ của L’Oreal Việt Nam (tại Việt Nam và/hoặc ở bất kỳ nơi nào khác).

Phù hợp với các quy định và luật áp dụng, Quý khách có quyền tiếp cận, chỉnh sửa và xóa bất kỳ thông tin nào có thể liên quan đến Quý khách.  Quý khách có thể thực hiện quyền này vào mọi thời điểm, bằng cách gửi cho chúng tôi một thông báo, kèm theo bản sao chứng minh nhân dân của Quý khách, tới địa chỉ sau:

Bộ phận Chăm sóc & Tư vấn Khách hàng, tầng 10, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng và 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể cần 30 ngày làm việc để xử lý yêu cầu của Quý khách trong trường hợp Quý khách yêu cầu cập nhật thông tin hoặc rút lại sự đồng ý của mình.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc xử lý thông tin cá nhân của Quý khách, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi tại đây.

 1. COOKIE

Cookie là các tệp nhỏ được lưu lại trên thiết bị của Quý khách khi Quý khách truy cập Website (ví dụ các trang đã truy cập, ngày và thời gian truy cập cụ thể, v.v…) và cookie có thể được đọc mỗi khi Quý khách truy cập vào cùng một Website (sau đây gọi là “cookie”).

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc sử dụng cookie, vui lòng tham khảo danh mục cookie của chúng tôi tại đây.

 1. SỬA ĐỔI WEBSITE VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi có thể sửa đổi các nội dung và thông tin trên Website cũng như Điều Khoản Sử Dụng này, đặc biệt để tuân thủ các văn bản pháp luật và/hoặc quy định mới và/hoặc để cải thiện Website.

Mọi sửa đổi sẽ được thông báo tới Quý khách qua Website trước khi có hiệu lực theo Điều Khoản Sử Dụng này.  Trừ khi việc sửa đổi yêu cầu phải được Quý khách đồng ý rõ ràng, việc Quý khách tiếp tục sử dụng Website sẽ được coi là Quý khách đã chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng mới.

 1. GHI NHẬN

Website được xây dựng cho Đơn Vị Đăng Tải bởi CÔNG TY CỔ PHẦN ID COMMUNICATION GROUP, có mã số doanh nghiệp là 0314295442, có trụ sở đăng ký tại 178B Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Số điện thoại: (028) 3997 7096

 1. KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM

Chúng Tôi sẽ nỗ lực tối đa để duy trì việc truy cập vào Website và Nội Dung Có Thể Tải Xuống vào mọi thời điểm.  Tuy nhiên, Chúng Tôi không thể bảo đảm rằng Website luôn luôn sẵn sàng và có thể truy cập được.  Trên thực tế, chúng tôi có thể phải tạm ngừng việc truy cập vào toàn bộ hoặc một phần của Website trong một thời gian ngắn, đặc biệt là cho mục đích bảo trì kỹ thuật.

Chúng Tôi qua đây nêu rõ rằng các mạng Internet hoặc mạng IT hoặc mạng viễn thông không phải là không xảy ra lỗi, và vẫn có thể xảy ra tình trạng bị gián đoạn, không truy cập được. Chúng Tôi không thể đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về vấn đề này; do vậy, sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào có thể liên quan đến việc sử dụng các mạng Internet hoặc mạng IT hoặc mạng viễn thông, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Việc truyền dẫn và/hoặc nhận dữ liệu và/hoặc thông tin qua Internet bị yếu/kém;
 • Bị tấn công từ bên ngoài nào hay bị vi rút máy tính;
 • Thiết bị tiếp nhận hay mạng liên lạc bị lỗi; và
 • Khi Internet hoạt động yếu/kém mà có thể dẫn đến việc Website không thể hoạt động bình thường.

Cuối cùng, trách nhiệm của chúng tôi sẽ được giới hạn ở các thiệt hại trực tiếp, không bao gồm bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào khác, cụ thể hơn là bất kỳ thiệt hại gián tiếp nào liên quan đến, mà không giới hạn ở, việc bị mất lợi nhuận, mất doanh thu hay mất lợi thế thương mại.

 1. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ TRANH CHẤP

Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Nếu có bất kỳ vấn đề gì, vui lòng liên lạc với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Chúng Tôi tại:

Email: [email protected]

Địa chỉ: Bộ phận Chăm sóc & Tư vấn Khách hàng, tầng 10, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng và 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: + 84 1800 545463

Giờ mở cửa: 9.00 – 17.00

Theo các quy định hiện hành, bất kỳ tranh chấp nào với người tiêu dùng sẽ được giải quyết theo quy định của Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành tương ứng, được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm. Các tranh chấp đó sẽ được đưa ra các tòa án Việt Nam có thẩm quyền xét xử để giải quyết.

Thong bao định hướng
Để có trải nghiệm tốt nhất, vui lòng xoay thiết bị của bạn