Nội dung chính
Makeup
MASCARA
Mascara làm cong, dày và dài mi dành cho hàng mi ngắn, mỏng, thẳng hoặc khô cứng.
Mascara

Mascara

1 sản phẩm
1 sản phẩm
HYPNOSE DOLL EYES MASCARA
Khám phá

HYPNÔSE DOLL EYES MASCARA

MASCARA CHO LÀN MI CONG VÚT VÀ ĐÔI MẮT TO TRÒN NHƯ BÚP BÊ

Giá cũ Giá mới ₫ 1,200,000
One colour available
01 Noir

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Thong bao định hướng
Để có trải nghiệm tốt nhất, vui lòng xoay thiết bị của bạn