Nội dung chính
Makeup
PHẤN MẮT
Bạn sẽ thỏa thích pha trộn màu sắc giữa những gam màu phấn mắt ấn tượng để tạo ra cá tính cho riêng mình.
Phấn mắt

Phấn mắt

4 sản phẩm
4 sản phẩm
BẢNG PHẤN MẮT RICHELIEU WING PALETTE LOUVRE
Khám phá
New Limited Edition

BẢNG PHẤN MẮT RICHELIEU WING PALETTE LOUVRE

LOUVRE LIMITED EDITION 2023

Giá cũ Giá mới ₫ 4,000,000
One colour available
Louvre Palette
MAU MẮT HYPNOSE EYESHADOW PALETTE
Khám phá

MÀU MẮT HYPNÔSE EYESHADOW PALETTE

PHẤN MẮT 5 MÀU HYPNÔSE

Giá cũ Giá mới ₫ 2,050,000
Chọn màu
18 Pépite Amazone
MAU MẮT HYPNOSE EYESHADOW PALETTE
Khám phá

MÀU MẮT HYPNÔSE EYESHADOW PALETTE

PHẤN MẮT 5 MÀU HYPNÔSE

Giá cũ Giá mới từ ₫ 1,880,000
Chọn màu
BẢNG PHẤN MẮT RICHELIEU WING PALETTE LOUVRE
Khám phá
New Limited Edition

BẢNG PHẤN MẮT RICHELIEU WING PALETTE LOUVRE

LOUVRE LIMITED EDITION 2023

Giá cũ Giá mới ₫ 4,000,000
One colour available
Louvre Palette
Thong bao định hướng
Để có trải nghiệm tốt nhất, vui lòng xoay thiết bị của bạn