Nội dung chính
Makeup
TRANG ĐIỂM MÔI
Cùng gặp gỡ những biểu tượng trong dòng son thỏi, son bóng, chì kẻ môi và sản phẩm dưỡng môi từ Lancôme.
DÀNH CHO MÔI
3 sản phẩm

DÀNH CHO MÔI

3 sản phẩm
L'ABSOLU ROUGE INTIMATTE
Khám phá

MỚI MỞ BÁN ĐỘC QUYỀN

L'ABSOLU ROUGE INTIMATTE

SON MÔI MỊN LÌ

Giá cũ Giá mới ₫ 990,000
Chọn màu
196 - FRENCH TOUCH
SON KEM BAN LI LAU TROI
Khám phá

SON KEM BÁN LÌ LÂU TRÔI

SON KEM BÁN LÌ LÂU TRÔI

Giá cũ Giá mới ₫ 990,000
Chọn màu
888 FRENCH IDOL
SON MOI L'ABSOLU ROUGE DRAMA MATTE
Khám phá

SON MÔI L'ABSOLU ROUGE DRAMA MATTE

COMFORTABLE - LONG-LASTING - ULTRA MATTE LIPSTICK

Giá cũ Giá mới ₫ 990,000
Chọn màu
196 - FRENCH TOUCH

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Thong bao định hướng
Để có trải nghiệm tốt nhất, vui lòng xoay thiết bị của bạn