Nội dung chính
Makeup
L'Absolu Rouge

Discover the four colorful and comfortable finishes of our iconic lipstick: Sheer, Cream, Matte and Drama Matte.

L'Absolu Rouge

L'Absolu Rouge

2 sản phẩm
2 sản phẩm
SON MOI L'ABSOLU ROUGE DRAMA MATTE
Khám phá

SON MÔI L'ABSOLU ROUGE DRAMA MATTE

COMFORTABLE - LONG-LASTING - ULTRA MATTE LIPSTICK

Giá cũ Giá mới ₫ 1,080,000
Chọn màu
196 - FRENCH TOUCH
L'absolu Rouge Drama Matte Qixi Limited Edition
Khám phá

NEW LIMITED EDITION

L'absolu Rouge Drama Matte Qixi Limited Edition

Giá cũ Giá mới từ ₫ 1,050,000
Chọn màu

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Thong bao định hướng
Để có trải nghiệm tốt nhất, vui lòng xoay thiết bị của bạn