Nội dung chính

BỘ ĐÔI LÀM SẠCH VÀ CÂN BẰNG DA

CLEANSING MUST-HAVES

Lancôme offers your skin a refreshing and a complete cleanse with the 2 Steps Cleansing Set. Combini ... Đọc mô tả đầy đủ

Limited Edition

BỘ ĐOI LAM SẠCH VA CAN BẰNG DA

BỘ ĐÔI LÀM SẠCH VÀ CÂN BẰNG DA

CLEANSING MUST-HAVES

One size available
Loading...
Lancôme offers your skin a refreshing and a complete cleanse with the 2 Steps Cleansing Set. Combining the bi-facil, a milky facial cleanser & makeup remover and a soothing skin toner, the duo will leave dry skin feeling soft, clean and comfortable.

Your 2 steps face cleansing set includes :
• Bi-Facil 75ml eye makeup remover
• Tonique confort 75ml skin toner
How to use your Duo Cleansing Set?
1. Start your cleansing routine with the Bi-Facil cleanser to gently clean your eyes.
2. Follow with the Re-Hydrating Tonique Confort face toner with acacia honey for a comfortable finish.

ĐÁNH GIÁ

Nhận xét của tôi

Cùng chia sẻ đánh giá của bạn đến những Khách Hàng khác

Viết nhận xét
Sản phẩm này hiện chưa có đánh giá.

Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này

Thong bao định hướng
Để có trải nghiệm tốt nhất, vui lòng xoay thiết bị của bạn