Infinite Pleasure – Niềm Vui Bất Diệt – Phiên bản giới hạn

Nhẹ nhàng mà đậm sâu, mùi hương ấy cứ hân hoan truyền đi bất kể ngày đêm để niềm vui sẽ luôn bất diệt.

Đánh giá

2.500.000

Infinite Pleasure – Niềm Vui Bất Diệt – Phiên bản giới hạn, bao gồm:
– Trésor Eau de Parfum 50 ml
– Trésor Precious Perfumed Body Lotion 50 ml
– Trésor Precious Perfumed Shower Gel 50 ml