Son nước

Với sự đa dạng màu sắc, đôi môi của bạn sẽ trở nên quyết rũ say đắm và vô cùng
sinh động. 

7 Sản phẩm

 • L’ABSOLU MILKY FUSION TINT

  880.000
  Mới
 • L’ABSOLU GLOSS SHEER

  880.000
  Xóa
 • L’ABSOLU GLOSS MATTE

  880.000
  Xóa
 • L’ABSOLU LACQUER

  880.000
  Xóa
 • MATTE SHAKER

  800.000
  Xóa
 • L’ABSOLU GLOSS CREAM

  880.000
  Xóa
 • L’ABSOLU PLUMPER

  880.000