Phấn phủ dạng bột

Phấn phủ bước hoàn thiện cuối cùng giúp bề mặt da mịn màng và giữ lớp trang điểm lâu trôi hơn.

2 Sản phẩm