Absolue L'Extrait

Một tuyệt tác dưỡng da chứa đựng tinh túy từ 2 triệu tế bào gốc hoa hồng Lancôme Rose.

4 Sản phẩm