Lưu ý:

  • • Hộp thư của bạn sẽ có email xác nhận từ Lancôme. Bạn hãy đem email này ra cửa hàng đã đăng ký để nhận mẫu thử.
  • • Mỗi khách hàng chỉ được nhận mẫu thử 1 lần và không được nhận hộ người khác.
  • • Khách hàng vui lòng kiểm tra điện thoại để nhận hàng và tự thanh toán phí ship

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công!

Vui lòng kiểm tra Email để xác nhận thông tin nhận mẫu thử.

x