Viết trên 150 từ, đúng chính tả, ngôn từ văn hoá, không spam...

x